Privacy
Wij hanteren een privacyreglement ter waarborging van uw persoonlijke gegevens en hanteren hierbij de richtlijnen van de brancheorganisatie KNGF en de wet bescherming persoonsgegevens. Onze praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Uw polisvoorwaarden
De laatste jaren is er m.b.t. de polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen zoveel veranderd dat wij geen inzicht meer kunnen hebben in de details. Het is dus zaak (en zonder uitzondering uw eigen verantwoordelijkheid) dat u op de hoogte bent van uw eigen polisvoorwaarden. Hiervoor kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar

Afmelden
Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dat tenminste 24 uren van tevoren te melden. Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u zich afmelden door een bericht in te spreken op ons antwoordapparaat of het versturen van een e-mail naar info@fysiotherapiedeligt.nl. Afspraken die niet, of te laat worden afgezegd worden in rekening gebracht, u krijgt van ons een nota van € 32,00. U kunt deze nota niet indienen bij de zorgverzekeraar.

Hygiëne
Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiëne regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Gaarne uw eigen handdoek mee te nemen wanneer u een afspraak heeft bij de fysiotherapeut.

Veiligheid
Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen van diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen van onze bezoekers.

Oefenzaal
Een ieder die in onze oefenzaal traint, dient de aanwijzingen van het para- medisch personeel onverwijld op te volgen. Indien de praktijk gesloten is, kan er niet worden geoefend. De oefenzaal dient dan verlaten te zijn of te worden op aanwijzing van het personeel.

Respect
In onze praktijk spelen leeftijd, ras, religie, politieke overtuiging, maatschappelijke status en seksuele geaardheid geen rol. Wij hopen dat onze cliënten deze filosofie onderschrijven.

Klachtenregeling
Indien u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de behandeling of de bejegening, dan staan wij open voor uw op en of aanmerkingen. We zullen in overleg met u een passende oplossing zoeken. Vindt u dat uw probleem niet is of wordt opgelost, dan kunt u bij klachtencommissie van onze overkoepelende beroepsorganisatie, het KNGF, terecht.